Logo - Bjerch Trykkeri

Logg inn

Lager-/ ordrestyring

Send store filer

Prisforespørsel

Leverandør av Svanemerkede trykksaker

 

Kvalitet

Bjerch Trykkeri begynte vinteren '97 å sette bedriftens kvalitetsnormer i system. Vi satte oss som mål at samtlige medarbeidere skal vite når og hvordan en oppgave er tilfredsstillende utført.

Alle prosesser i fremstillingen av produkter har sine egne kvalitetsnormer og rapporteres ved hver enkelt jobb. Arbeidet pågår kontinuerlig, og stadige forandringer i produkter og markedet gjør at kvalitetsarbeidet stadig får nye normer. Formålet med kvalitetsarbeidet er ikke å ha dokumentasjon for våre samarbeidspartnere/kunder, men å høyne produktiviteten, øke fortjenesten, heve kvalitetet på våre leveranser og bedre arbeidsmiljøet i bedriften.

 

Webutvikling: Seria AS  •  Copyright © 2015 Bjerch Trykkeri